Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει.

«Άνθρωπος, Αειφορία, Περιβάλλον»

| Εκτύπωση | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2016 11:04 |

Αιτήσεις για το μονοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Κιλκίς, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Άνθρωπος, Αειφορία, Περιβάλλον»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (Κ.Π.Ε. Κιλκίς) στο πλαίσιο

του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις 13 Περιφέρειες» το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να διοργανώσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), με τους/τις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ,  τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης , της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης και  το Σ.Σ.Ν. Κιλκίς, επιμορφωτικό μονοήμερο σεμινάριο  με θέμα: 

«Άνθρωπος, Αειφορία, Περιβάλλον»  

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε ογδόντα (80) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ανωτέρω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  με στόχο την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στη θεματική του σεμιναρίου υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Θα συμμετέχουν είκοσι (20) εκπαιδευτικοί από κάθε συνεργαζόμενη Διεύθυνση  Εκπαίδευσης με στόχο την επιμόρφωσή τους στις έννοιες της αειφορικής διαχείρισης, καθώς και στις ενέργειες και πρακτικές που πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προκειμένου να εφαρμόζονται οι αρχές τις αειφορίας σε φάσεις της σχολικής λειτουργίας και της καθημερινότητας.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός συμμετοχών από κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να συμπληρωθεί από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

     Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  27 Φεβρουαρίου  από 09:30-14.30 στο «Συνεδριακό Κέντρο» του Δήμου Κιλκίς, σύμφωνα με το συνημμένο ενδεικτικό πρόγραμμα.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής θα προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος.

 
 
Η Υπεύθυνη ΚΠΕ Κιλκίς
 
Παρασκευά Αρσινόη
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

           Σάββατο 27 Φεβρουαρίου  2016

 

09.30 – 10.00

Προσέλευση -Εγγραφές- Χαιρετισμοί

 Βασιλικιώτης Γεώργιος, καθηγητής ΑΠΘ, συντονιστής Επιτροπής Περιβάλλοντος  Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Ο ρόλος  του ΚΠΕ Κιλκίς στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Βρυώνης Ηλίας, Αναπλ. Υπ. ΚΠΕ Κιλκίς

 

Προεδρείο: Βρυώνης Η.,  Μιχελάκη Δ.,  Μπλάτση Γ.,  Παρασκευά Α.

10.00 - 10.20

 «Περιβάλλον και Άνθρωπος»

Δρ. Βοσνιάκος Φωκίων, Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

10.20– 10.40

«Πράσινες Τεχνολογίες»

 

Δρ. Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

10.40 - 11.00

 «e-Περιβάλλον»

Δρ. Μεντζέλου Παρασκευή, Επικ. Καθηγήτρια  Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

11.00 - 11.20

 «Περιβαλλοντική Οικονομία και Διαχείριση»

Δρ. Παυλούδη Αλεξάνδρα,  Αναπλ. Καθηγήτρια  Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

11.20  – 11.40

«Αειφόρος Σχεδιασμός 2020-Πράσινες Υποδομές

 

Δρ. Κωνσταντινίδης Δημήτριος,  Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

11.40 – 12.00

Συζήτηση – Ερωτήσεις

 12.00 – 12.20

Διάλειμμα -  καφές – εδέσματα - μπουφές

Προεδρείο:  Ιπέκκη Β. ,  Καρολίδου Σ.,  Λιναρδάκης Ι.,  Παρασκευά Α.

12.20 – 13.20

Καταιγισμός ιδεών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Βρυώνης Ηλίας, Αναπλ. Υπ. ΚΠΕ Κιλκίς

Χρυσανθόπουλος Χρήστος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς

Δραστηριότητα: Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων

Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς

13.20 – 13.40

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: χώρος έκφρασης και δημιουργίας

Λιναρδάκης Ιωάννης,  Υπεύθ. Σχολ Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

13.40-13.50

Υλοποιώντας Προγράμματα για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

13.50– 14.00

«Η καλύτερη περιβαλλοντική δράση»: Μία Συνεργασία Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Μιχελάκη Δέσποινα,  Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

14.00– 14.30

Αναστοχασμός –Σύνοψη συμπερασμάτων – Συζήτηση

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 

Πίνακας 3 : Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

Σχολείο 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

ΠΙΝΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ 70

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΟΥΖΑ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΕ 70

6ο ΔΙΑΠΟΛ.ΔΗΜ ΣΧ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΛΕΙΔΑΡΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΚΛΟΥΓΙΟΥΒΑΝΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ

4ο Δ.Σ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

ΘΑΛΕΙΑ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΔΑΣΚΑΛΑ

1ο Δ.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ70

1ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ /  Δ/ΝΤΡΙΑ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ

ΘΕΟΠΗ

ΠΕ 60

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΕ70

4ο Δ.ΣΧ.ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ70

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΑΙΜΙΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΑ

2ο ΔΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΚΟΥΣΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ

4ο Δ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΚΑΒΑΖΗ

ΒΑΓΙΑ

ΠΕ70

1ο Δ.ΣΧ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60

ΔΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΤΖΙΜΟΥΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ11

Δ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΜΠΡΑΤΑΝΗ

ΑΝΝΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ

ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕ06

3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΤΕΡΖΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΜΗΤΩΝΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΕ70

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΠΛΑΤΑΡΑ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ

ΠΕ70

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΡΗΓΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Ε.70

2ο Δ.ΣΧ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΤΣΙΝΤΖΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕ70

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΚΟΥ

ΧΑΙΔΩ

ΠΕ19

10ο Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

NTOMΠΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ 60

ΝΗΠ. Ν. ΣΑΝΤΑΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΠΑΓΚΑΛΤΖΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ.11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΣΟΛΕΡΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΜΠΕΛΛΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΕ 70

25ο Δ.Σ.ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΠΑΧΤΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

3o ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΖΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ11

ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΜΠΑΛΑΚΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

ΚΟΤΣΑΠΟΥΙΚΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Δ.Π.Ε. Κιλκίς

 
 

Πίνακας 4 : Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

Σχολείο που υπηρετώ

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

ΞΕΝΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ17

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΠΑΤΣΙΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ 11(ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΔΙΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΤΖΙΜΙΡΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΕ04-04

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΜΠΑΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ12.02/ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.

ΓΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΕ 14.04

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΦΑΡΜΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 0405

1ο Γ/Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΘΥΜΙΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ - ΓΕΩΛΟΓΟΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕ07

1ΓΥΜΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΜΑΡΘΑ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ12

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

ΔΡΟΣΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕ0404

4ο Γ/Σ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΛΑΖΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ12.02

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΖΗΜΑΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΡΙΓΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΛ Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΜΠΑΜΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ02 ΚΑΙ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ 1708

1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ07

2ο Γ/ΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΙΓΓΙΛΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕ1810 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΖΙΜΑ

ΕΛΕΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ0401

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕ 17-06

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΑΟΥΚΤΣΗ

ΔΙΑΛΕΧΤΗ

ΠΕ02

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΛΙΟΡΑ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΕ02

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΓΙΑΠΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ18.12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2ο ΕΠΑ.Λ ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕ 04 02 ΧΗΜΙΚΟΣ

3ο ΓΕ.Λ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΓΟΥΤΑΚΟΛΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

2ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ

ΒΑΪΤΣΑ

ΠΕ04.04

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΠΕ

ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΠΕ05

ΔΗΜ. ΒΙΒΛ. ΚΙΛΚΙΣ

Δ.Δ.Ε. Κιλκίς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ2

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΕ0402

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΓΚΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕ03

1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΤΥΡΠΕΝΟΥ

ΖΩΗ

ΠΕ08

2ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ

ΑΚΥΛΑΣ

ΠΕ1703

ΕΕ ΣΙΝΔΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΕΦΗ

ΔΕ0117

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΧΑΤΖΗΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΠΕ11

5Ο ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΙΤΣΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ11

2ο Γ/Σ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ0401

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΩΝΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΤΕ0119

ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΩΝΣΤΑ

ΣΟΦΙΑ

ΠΕ1803

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ0401

2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΜΕΝΤΑ

ΚΩΝ/ΝΤΙΑ

ΠΕ1802

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΣΑΡΡΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΕ 01

Γ/ΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕ20

ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΝΑΘΑΗΛΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕ12.06

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΟΥΖΟΥΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕ1807

1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΚΩΦΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ1205

ΕΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...