Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει.

ΘΕΜΑ: Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και πρόγραμμα του σεμιναρίου του Κ.Π.Ε Κιλκίς με θέμα: «ΚΛΙΚ στα μονοπάτια του Κιλκίς: Αξιοποίηση της Τέχνης της Φωτογραφίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

| Εκτύπωση | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 13:39 |

AfisaSemin.KliKis

Σας κοινοποιούμε το  πρόγραμμα και τους εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεών σας που μπορούν να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο  «ΚΛΙΚ στα μονοπάτια του Κιλκίς: Αξιοποίηση της Τέχνης της Φωτογραφίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

που διοργανώνεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς  (ΚΠΕ Κιλκίς) και τα δίκτυα «Κλικ, προστάτευσέ το!» της Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης και «Βιώσιμη πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, σε συνεργασία  με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης δια μέσου των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριoτήτων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 11 Μαρτίου από τις 9.30 - 18.00 στον πολυχώρο "Καπναποθήκη της Αυστροελληνικής" και σε "μονοπάτια" της πόλης του Κιλκίς  σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 

Ο Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

 

                                 Βρυώνης Ηλίας

 

 Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο σεμινάριο

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

          Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

 

09.00  -  09.30

Προσέλευση -Εγγραφές- Χαιρετισμοί

09.30 - 09.45

Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΚΠΕ Κιλκίς

Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς  

9.45 -10.00

Σκοπός του σεμιναρίου και λίγα λόγια για την Τέχνη  και τα μονοπάτια στην Π.Ε.

Η. Βρυώνης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς

10.00 - 10.25

 

 Κλικ , προστάτευσέ το – Το δίκτυο και η μεθοδολογία του

Α. Δαρδιώτη, Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

10.25- 10.50

Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. -  Σχεδιάζοντας αστικά μονοπάτια στην Π.Ε.

Κ. Στυλιάδης, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, Ν. Ριφάκη Αναπλ. Υπεύθυνη  του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου

10.50 - 11.15

Διάλειμμα – καφές

11.15 - 13.30

«Περπατώντας στην πόλη με έναν αρχιτέκτονα» : Περιήγηση στα μονοπάτια του Κιλκίς

 Ζ. Τζήμητρα - Αρχιτέκτων

13.30 – 14.45

Πρόχειρο γεύμα

 

14.45 – 16.00

(Παράλληλα εργαστήρια)

Εργαστήριο Α: Φωτογραφία στην Π.Ε. – Κλικ, προστάτευσέ το

Α. Δαρδιώτη -  Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης, Γ. Κεχλιμπάρης -  μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Κιλκίς, Μ. Λιάκου -  μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Κιλκίς

Εργαστήριο Β: Σχεδιάζοντας ένα αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι.

Κ. Στυλιάδης - μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, Η. Βρυώνης -  Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς, Χ. Χρυσανθόπουλος – Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κιλκίς ,  Ν. Ριφάκη Αναπλ. Υπεύθυνη  του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου

16.00  – 17.15

 Παρουσιάσεις ομάδων – Συζήτηση

Α. Δαρδιώτη -  Υπεύθυνη Π.Ε. ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης ,  Κ. Στυλιάδης - μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου , Π.Ο. ΚΠΕ Κιλκίς

17.15 – 17.30

 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού: «Περπατώντας στην πόλη με έναν αρχιτέκτονα» - Διάχυση με e-twinning

 

 Ομάδα Εκπαιδευτικών Κιλκίς -  Γρόζος Α,
Δούνας Ι., Ιωαννίδης Χ, Μπλάτση Γ,
Παπαδοπούλου Ε, Υφαντίδου Δ., Τσιρίκα Α.

17.30 – 18.00

Αναστοχασμός –Σύνοψη συμπερασμάτων – Συζήτηση

 Ολομέλεια

18.00

 Λήξη σεμιναρίου

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ)

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ.

ΗΜΕΡ. ΜΕΤΑΚ

1

ΜΟΥΜΤΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ

ΠΕ11

6Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

2

ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ60

4Ο ΝΗΠ.ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

3

ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ70

1Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

4

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

1Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

5

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΕΟ6

3Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

6

ΤΣΕΡΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ71

3Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

7

ΤΣΕΡΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  

ΠΕ70

3Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

8

ΔΟΥΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

4Ο Δ.Σ.ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

9

ΣΕΒΙΝΤΙΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΕ70

Δ.Σ.ΓΟΡΓΟΠΗΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

10

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΕ18.35

ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

11

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ15

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

12

ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

13

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΠΕ05

Ι.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

14

ΜΑΤΡΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΕ18.02

ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

15

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ70

3Ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

16

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

ΠΕ11

3Ο Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

17

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ70

2Ο Δ.Σ. ΣΙΝΔΟΥ

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

18

ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ70

22Ο 6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

19

ΜΗΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ19

3Ο Γ/ΣΙΟ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

20

ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ02

2Ο ΓΕΛ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

21

ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΕ09

3Ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

22

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ1836

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ& ΛΥΚΕΙΟ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

23

ΚΑΓΚΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΕ19

1Ο Γ/ΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

24

ΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΕ07

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Γ/ΣΙΟ Λ.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

25

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ

ΠΕ02

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

26

ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΠΕ0402

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

27

ΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ06

ΓΕΛ ΣΙΝΔΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

28

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ

ΠΕ02

2Ο ΣΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

29

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ10

31Ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

30

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ

ΠΕ02

26Ο Γ/ΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

31

ΠΛΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ19

15Ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

32

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ1404

1Ο Γ/ΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

33

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΡΟΔΗ

ΠΕ02

1Ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

34

ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ19

8Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

35

ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΕ03

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

36

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ18

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

37

ΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ70

20ΟΔ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

38

ΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ70

20Ο Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

39

ΤΣΙΓΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ60

10Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

40

ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ16.01

21Ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

41

ΓΕΡΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΕ11

1ΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

42

ΟΥΡΜΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΠΕ70

1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ.

ΗΜΕΡ. ΜΕΤΑΚ

1

ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

3Ο Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

2

ΝΤΟΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ60

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

3

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΠΕ70

2Ο Δ.Σ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

4

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΠΕ70

Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

1

5

ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

6

ΒΑΛΗΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ34

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

7

ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΠΕ11

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

9

ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ02

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

10

ΒΑΤΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΕ09

6Ο  ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

11

ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ 02

2Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

12

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΕ19

8Ο  ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

13

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

ΠΕ04-02

5Ο  ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

14

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ02

1Ο  Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ  ΘΕΣ/ΝΚΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

15

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΠΕ19

3Ο  Γ/ΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ

1

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ/ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ Π.Ο. ΚΠΕ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΑΤΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Ε.  ΚΙΛΚΙΣ         

1

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Δ.Ε.  ΚΙΛΚΙΣ

1

3

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΠΠΕΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

4

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

5

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΛΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. Δ.Π.Ε. ΑΝΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1

6

ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΡΔΙΩΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Π.Ε. Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1

7.

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΡΙΦΑΚΗ

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

1

8.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

1

 

 

 

 

 

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...