Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει.

Έρευνα αγοράς για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας

| Εκτύπωση | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 17:18 |

Θέμα: «Έρευνα αγοράς για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας»

Κιλκίς 20 Μαρτίου 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (Κ.Π.Ε. Κιλκίς), στο πλαίσιο του Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Κιλκίς να καταθέσουν προσφορές για την παροχή φιλοξενίας με διανυκτέρευση για τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολικών ομάδων που θα συμμετάσχουν σε διήμερα προγράμματα του ΚΠΕ Κιλκίς. (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα με πρωινό)

2. Σε εκπαιδευτικούς, εισηγητές, διοργανωτές ημερίδων και σεμιναρίων του ΚΠΕ Κιλκίς (μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα με πρωινό)

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν (ταχυδρομικά, με e.mail ή με φαξ) συμπληρωμένο το «Έντυπο Προσφοράς Καταλύματος» που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το κατεβάσουν από τις ιστοσελίδες http://www.kpekilkis.gr και  https://kpe.inedivim.gr/

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη όπως ακριβώς περιγράφονται στο σχετικό έντυπο.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 20η/03/2019 και η τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 5η/04/2019 και ώρα 12.00

Για το έντυπο προσφοράς φιλοξενίας καταλύματος με παροχή πρωινού πατήστε εδώ.

 
Για την έρευνα αγοράς για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας μαθητών από το ΚΠΕ Κιλκίς πατήστε εδώ.
 
 
 

                         Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Κιλκίς

                                   Βρυώνης Ηλίας

 

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...