Ο σύγχρονος άνθρωπος καταστρέφει περισσότερα όταν χτίζει παρά όταν γκρεμίζει.

Προκήρυξη σεμιναρίου «Γεωπεριβαλλοντικές διαδρομές στον μύθο στον θρύλο και την ιστορία» στις 10-12 Μαΐου 2019

| Εκτύπωση | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 16:05 |

 Κιλκίς Τετάρτη 03 Απριλίου 2019

gynaikokastro

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (Κ.Π.Ε. Κιλκίς), στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  συνδιοργανώνει, με το ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης,  επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά μονοπάτια». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10, 11 και 12 Μαΐου και θα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στο Παλαιό Γυναικόκαστρο, στην πόλη του Κιλκίς καθώς και εργασίες πεδίου στον Λόφο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς, στη λίμνη Δοϊράνη, σε παραλίμνιες περιοχές της  και στο Γυναικόκαστρο. Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 21 διδακτικών ωρών.

 

Τίτλος Σεμιναρίου«Γεωπεριβαλλοντικές διαδρομές στον μύθο στον θρύλο και την ιστορία»

 

Το σεμινάριο απευθύνεται το μέγιστο σε 50 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής :

1. Εκπαιδευτικούς που εκπονούν προγράμματα Π.Ε. με συναφές στο δίκτυο θέμα  και το σχολείο τους συμμετέχει στο Εθνικό θεματικό δίκτυο «Γεωπεριβαλλοντικά-Γεωμυθολογικά - μονοπάτια» 

2. Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης  που εκπονούν πρόγραμμα ΠΕ συναφές με τη θεματολογία του Δικτύου και επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό.

3.  Μέχρι τέσσερις (4) Υπεύθυνους ΠΕ ή ΣΔ (εφόσον έχουν εισήγηση ή υλοποιούν εργαστήριο), οι οποίοι έχουν στην αρμοδιότητά τους σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο με προτεραιότητα σε αυτούς των οποίων ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός των παραπάνω σχολικών μονάδων θα συμμετάσχει στο σεμινάριο ή ανήκουν στην Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

4.  Υπευθύνους και μέλη Π.Ο. των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (μέχρι 4 ΚΠΕ και 2 άτομα ανά ΚΠΕ και εφόσον έχουν εισήγηση ή υλοποιούν εργαστήριο) ή/και συμμετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου.

5. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου, που δεν ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

 

Τα ΚΠΕ Κιλκίς και Στυλίδας-Υπάτης θα καλύψουν από το Τ.Δ.Υ. ή τη διαχειριστική τους επιτροπή:

-        Τα έξοδα μετακίνησης των εισηγητών πλην των εισηγητών υπευθύνων ή μελών Π.Ο. ΚΠΕ.

-        Την διαμονή μέχρι 25 συμμετεχόντων (εισηγητές και επιμορφούμενοι), εφόσον δικαιούνται διανυκτέρευση, πλην των εισηγητών υπευθύνων ή μελών Π.Ο. ΚΠΕ.

Επισημαίνεται ότι:

Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν: η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου

είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή

υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με

συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από

νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.

-        Τη διατροφή (1 γεύμα, 1 γεύμα σε μπουφέ και ένα πρόχειρο γεύμα) όλων των συμμετεχόντων.

-        Τα έξοδα για καφέ-βουτήματα, νερά και γραφική ύλη.

-        Τις δαπάνες για 1 λεωφορείο 55 θέσεων, για τη μετακίνηση στο πεδίο, το Σάββατο 11/05.

 

Η μετακίνηση και η διαμονή των υπευθύνων ή μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα βαρύνει το Τ.Δ.Υ. ή τη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακινήσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου (εισηγήσεις, εργαστήρια, δραστηριότητες πεδίου) και οι πίνακες συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση στις ιστοσελίδες των ΚΠΕ Κιλκίς και Στυλίδας Υπάτης, στους συνδέσμους που ακολουθούν.

http://www.kpekilkis.gr/  και https://kpestylidas.wixsite.com/kpestylidas

 

               Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν στο ΚΠΕ Κιλκίς ως εξής:

  • Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους στον υπεύθυνο Π.Ε. ή σχολικών δραστηριοτήτων της διεύθυνσής τους μέχρι την 10η-04-2019, ημέρα Τετάρτη.
  • Η προώθηση από τους Υπευθύνους προς το ΚΠΕ Κιλκίς παρακαλούμε να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι την 12η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, με συμπλήρωση του επισυναπτόμενου πίνακα 1. Οι υπεύθυνοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προσθέσουν και τη δική τους συμμετοχή στον πίνακα.
  • Οι υπεύθυνοι ή τα μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ θα αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, απευθείας στο ΚΠΕ Κιλκίς μέχρι την 10η-04-2019.

 

Για την προκήρυξη του σεμιναρίου σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Για την αίτηση του εκπαιδευτικού πατήστε εδώ.  

Για την αίτηση υπευθύνου ή μελών των ΚΠΕ πατήστε εδώ.  

Κατάσταση σχολείων του δικτύου 2018-2019 εδώ.  

Πίνακας 1 εδώ.  

Συνεργαζόμενα ΚΠΕ δικτύου εδώ

 

        Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Κιλκίς

 

                    Ηλίας Βρυώνης

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...